Camera inspecties

Camera inspectie van afvoerbuizen of riolering om de oorzaak van verstoppingen te achterhalen.

Zonder graven of breekwerk weet u precies wat de oorzaak van het probleem is.

Camera inspectie of rioolonderzoek

Oorzaak verstopping achterhalen

Een verstopping oplossen is een zaak, maar indien de oorzaak niet wordt wegenomen, keert het probleem terug. In deze situaties biedt camera inspectie of rioolonderzoek de oplossing. Zeker wanneer de afvoer of riolering regelmatig verstopt.

Inspectie zonder graven of breekwerk

Rioolrat zoekt uit waarom de afvoer of riolering verstopt. Hiertoe beschikt Rioolrat over camera-inspectie. Zo wordt de oorzaak opgespoord en dit zodanig dat u er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Eveneens kan Rioolrat de exacte locatie van de verstopping of het probleem opsporen. Opsporen van leidingen en putten geeft u tot op de centimeter nauwkeurig de locatie van het probleem.

Resultaten nazicht riool en afvoerbuizen

Wanneer afvoerbuizen of de riolering wordt geïnspecteerd met behulp van een rioolcamera, kunnen onder meer volgende oorzaken aan het licht komen:

Deze oorzaken en defecten kunt u vervolgens aanpakken. Waar vereist kan Rioolrat een verslag opstellen waarmee u eventuele schade en kosten kunt verhalen bij uw verzekering.